Vrienden van het Kinderparadijs

Woonstad Rotterdam steunt Kinderparadijs Meidoorn met bijzondere projecten die de wijk ten goede komen en gericht zijn op talentontwikkeling. Woonstad steunt onder andere Noord's Got Talent Meiden en daar zijn wij hen enorm dankbaar voor!

Het Pleinenfonds is een fonds waarin de Gemeente Rotterdam, Havensteder en Woonstad een bijdrage leveren om evenementen met een verbindend karakter, die zijn gericht op talentontwikkeling mogelijk te maken. Het doel is om de leefbaarheid in de wijken te vergroten. Deze evenementen, waaronder de Bruisende Woensdagen, zijn een samenwerking tussen de basisscholen, de welzijnspartners en wijkbewoners.

Voor het Project FEESTIVAL dat Kinderparadijs Meidoorn jaarlijks samen organiseert met Het Rotterdams Volkstheater zijn diverse fondsen bereid gevonden een bijdrage te leveren. Hiermee wordt een positieve impuls gegeven aan het woon- en leefklimaat in Noord en aan de toekomst van de kinderen die er wonen. Wij bedanken hen daar hartelijk voor. De fondsen zijn: Elise Mathildefonds, fonds STOER, G.Ph.Verhagenstichting, Stichting Bevordering Volkskracht.

 

 

Stichting Kinderparadijs Meidoorn | Meidoornstraat 47 | 3036WC | Rotterdam | 010-4678070