Home

Kinderparadijs Meidoorn werkt met een professioneel team van pedagogisch spelmakers en vakkrachten kunst, cultuur en media. Het vaste team zorgt voor binding met de kinderen. Deze binding is niet alleen een voorwaarde voor het opbouwen van een vertrouwensband, maar is ook belangrijk bij de ontwikkeling van talenten en het aanleren en oefenen van sociale vaardigheden.

Met elkaar zorgen we voor 4 verdiepingsactiviteiten (Kokkies, Wijktijgers, Spitter Spetter Spater en de Verassingsclub), natuur- en vakantieactiviteiten in onze tweede groene speeltuin, VDA activiteiten op 2 basisscholen en bieden we een veilige en leerzame speelomgeving gedurende 5 dagen in de week waarbij kinderen aangesproken worden op talenten, competenties en sociale vaardigheden. Daarnaast volgen we met Noord’s Got Talent een groep van 30 jongens nauwgezet gedurende 3 jaar en coachen hen bij de overgang in hun turbulente levensfase. (zie onder NGT). Ook zijn we de (mede)organisator van grote evenementen waar kinderen van verschillende wijken elkaar in een positieve en stimulerende sfeer ontmoeten, zoals de Noord4daagse, Talentententoonstelling, Kinder Uitmarkt en het Sinterklaashuis (zie Projecten > Tweede Thuis).

Het team van Kinderparadijs Meidoorn is zeer 'honkvast', er is erg weinig verloop en veel vakkrachten zijn begonnen als stagiaire. Wij besteden dan ook veel aandacht aan het opleiden en begeleiden van stagiaires.

Stichting Kinderparadijs Meidoorn | Meidoornstraat 47 | 3036WC | Rotterdam | 010-4678070